Regulamin Voucherów

Regulamin sprzedaży Voucherów Podarunkowych obowiązujący od dnia 15.12.2023: Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia systemu „Voucher Podarunkowy” jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.
 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Voucherów Podarunkowych pod nazwą „Voucher Podarunkowy”.
 • Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.akademiahipertrofii.pl
 • Sprzedaż jest organizowana przez AKADEMIA HIPERTROFII sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Obornickiej 309, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym pod numerem KRS 0001036616, NIP: 7812051149, REGON 525334364, zwana dalej Organizatorem.
 1. Definicje
 • Serwis – internetowa platforma interaktywna uniqskills.com oferująca treści i materiały e-learningowe
 • Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu, która na rzecz Obdarowanego zamawia na platformie interaktywnej uniqskills.com Voucher Podarunkowy
 • Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania dostępu do treści e-learningowych określonego w tym dokumencie
 • Okres ważności vouchera – czas, w którym Voucher musi zostać faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu Realizacja Vouchera nie jest możliwa. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej. Okres ważności vouchera podany jest na voucherze.
 • Obdarowany – osoba, która po okazaniu Vouchera jest uprawniona do jego realizacji, określonego w niniejszym Regulaminie.
 • Realizacja Vouchera – wykonanie zamówionej przez klienta usługi (prezentu) na rzecz obdarowanego. Realizacja prezentu możliwa jest wyłącznie w okresie ważności vouchera.
 1. Warunki ogólne
 • Zamawiający wraz z realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 • Voucher może być realizowany wyłącznie na internetowej platformie interaktywnej www.akademiahipertrofii.pl
 • Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
 • Voucher może być wykorzystany wielorazowo przy zakupie na platformie www.akademiahipertrofii.pl
 • Każdy Voucher ma swój kod weryfikacyjny.
 1. Ważność Vouchera
 • Voucher jest ważny przez 365 dni od dnia opłacenia zamówienia.
 • Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.
 1. Realizacja Vouchera

Jak skorzystać z Vouchera na AkademiaHipertrofii.pl:

1. Dodaj produkty do koszyka na stronie www.akademiahipertrofii.pl.

2. Przejdź do koszyka, aby zobaczyć zawartość zamówienia.

3. Na kupionym Voucherze znajdź unikalny kod Vouchera, który chcesz wykorzystać.

4. Skopiuj kod Vouchera.

5. W koszyku znajdź pole oznaczone jako “kod kuponu” lub “kod Vouchera”.

6. Wklej skopiowany wcześniej kod Vouchera do tego pola.

7. Kliknij przycisk potwierdzający lub zastosuj, aby aktywować Voucher.

8. Wartość produktów w koszyku zostanie automatycznie obniżona o kwotę Vouchera.

9. Jeśli nie wykorzystasz całej kwoty Vouchera, pozostała część będzie dostępna do wykorzystania w kolejnym zakupie.

10. Przy kolejnym zakupie powtórz kroki 2-7, aby użyć pozostałej kwoty Vouchera.

 1. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną
 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Akademię Hipertrofii z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Akademia Hioertrofii nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Akademia Hipertrofii wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Akademia Hipertrofii nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną – wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.